Home slider image
Home slider image
Home slider image
Home slider image

САНОАТ ХАВФСИЗЛИГИ БЎЙИЧА ЭКСПЕРТИЗА ТАШКИЛОТЛАРИ ДИҚҚАТИГА!

«Андижоннефт» АЖ тасарруфидаги «Тергачи» нефт конида 2019 йил янги бурғуланиши режалаштирилаётган №25-28 қудуқлар учун ишлаб чиқилган бурғулаш лойиҳасини саноат хавфсизлиги бўйича экспертизадан ўтказиш учун тендер асосида шартнома тузишни эълон қилади. (қудуқларнинг лойиҳавий чуқурлиги 4750 м).

1. Экспертизадан ўтказишга рухсат этилган лицензия

2. Экспетизадан ўтказиш учун тижорий таклиф

Тендерга хужжатлар 25.09.2019 й.гача қабул қилинади.

Мурожаат учун телефон +99897-583-83-87 Умаров Дилёржон.


Батафсил...

Бахоловчи ташкилотлари диккатига!

«Андижоннефт» акциядорлик жамияти мустакил бахоловчи ташкилотлар уртасида куйидаги шартлар асосида танлов утказади:

«Андижоннефт» АЖ ва «ЗН ЛА» АЖ (Россия федерацияси) уртасида ташкил этилган «ANDIJANPETRO» МЧЖ кушма корхонасига «Андижоннефт» АЖга карашли булган Хартум, Шаркий Хартум ва Жанубий Оламушук конларида жойлашган 1026 номдаги асосий воситаларни узок муддатли молиявий ижарага бериш максадида мазкур асосий воситаларни бозор кийматини аниклаш буйича мустақил бахоловчи ташкилотлар ўртасида танлов ўтказади.

Танловда қатнашиш истагини билдирган бахоловчи ташкилотлар жамиятга уз тижорат таклифларини тақдим этиши сўралади.

Танловда иштирок этишга қўйидаги ташкилотларга рухсат берилади: камида икки йиллик малака стажига эга бўлган бахоловчи ташкилот.

Танлов таклифи қўйидаги маълумотлардан иборат бўлиши лозим: кўрсатиладиган хизматнинг қиймати тўғрисида қатнашувчининг танловга берган таклифи, давлат рўйхатидан ўтганлиги тўғрисида гувохнома нусхаси, бахолаш хизматини амалга ошириш бўйича тегишли лицензия нусхаси ва бахоловчининг малака сертификати.

Бахолаш ишини бажариш муддати: шартнома тузилган санадан бошлаб 11 кун муддат ичида.

Танловнинг бошланиш ва якуний муддатлари: 2019 йилнинг 10 июндан 13 июнга қадар.

Манзил: Андижон вилояти, Андижон шахар, А.Навоий шох кўчаси 97. Маълумот учун


Батафсил...

ЭКОЛОГИК ЛОЙИҲА ИШЛАБ ЧИҚУВЧИ ТАШКИЛОТ, КОРХОНА ВА МУАССАСАЛАР ДИҚҚАТИГА!!

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 9 мартдаги № ПП – 2822 сонли “2017-2021 йилларда Ўзбекистонда углевордород қазиб чиқариш кўрсатгичларини жадал ошириш чора тадбирлари тўғрисидаги” Қарорига асосан “Андижоннефт” АЖ Наманган вилояти Косонсой тумани ҳудуди Тергачи конида қурилиши режалаштирилган №25,26,27,28 сонли нефт қудуқлари учун қуйидаги лойиҳаларни яъни:

1. Атроф муҳитга таъсири тўғрисидаги ариза лойиҳаси (ЗВОС)

2. Экологик оқибатлар тўғрисидаги ариза лойиҳаси (ЗЭП)

3. Шлам амбарларини утилизация қилиш регламентини тайёрлаш амалга ошириш учун танлов эълон қилади.

Танловда қатнашиш истагини билдирган лойиҳа экологик лойиҳа тайёрловчи ташкилотлари жамиятга ўз тижорат таклифларини тақдим этиши сўралади. Танлов таклифи қўйидаги хужжатлардан иборат бўлиши лозим: кўрсатиладиган хизматнинг бошланғич қиймати тўғрисида қатнашувчининг танловга берган таклифи, давлат рўйхатидан ўтганлиги тўғрисида гувохнома нусхаси, лицензия нусхаси.

Танловнинг бошланиш ва якуний муддатлари: 2019 йилнинг 3 июнидан 11 июнига қадар. Манзил: Андижон вилояти, Анд


Батафсил...

«АНДИЖОННЕФТ» АЖ АКЦИЯДОРЛАРИ ДИККАТИГА:

2019 йил 21 июнда соат 10-00да, Ўзбекистон Республикаси, 170100, Андижон вилояти, Андижон шахар, А.Навоий шох кўчаси, 97-уй манзилда жойлашган, электрон почта манзили mail@an.uz бўлган, «Андижоннефт» АЖнинг маъмурий биносида жамият акциядорларининг йиллик умумий йиғилиши ўтказилади.

Умумий йиғилишни ўтказиш тўғрисида акциядорларни хабардор қилиш учун акциядорлари реестри 31.05.2019 йил холатига ва умумий йиғилишда иштирок этиш учун акциядорлари реестри 17.06.2019 йил холатига тузилган.

Умумий йиғилишда кўйидаги масалалар кўриб чиқилади:

1. Акциядорлар умумий йиғилишининг регламентини тасдиқлаш.

2. Акциядорлар умумий йиғилишининг cаноқ комиссияси шахсий таркибини тасдиқлаш.

3. Жамият Кузатув кенгашининг 2018 йил учун бажарилган ишлар тўғрисидаги хисоботини тасдиқлаш.

4. Жамият Бошқарув раисининг «Жамият бизнес режасининг 2018 йил натижалари бўйича кўрсаткичларини бажарилиши тўғрисида»ги хисоботини тасдиқлаш.

5. Жамиятнинг 2018 йил якуни бўйича йиллик хисоботини тасдиқлаш.

6. Жамият Тафтишчисининг 2018 йил натижалари бўйича хисоботини маъқуллаш.

7. 2018 йил учун жамиятнинг молиявий-хўжалик фаолиятини текшируви натижалари бўйича МЧЖ шаклидаги «Profi-Audit» аудиторлик ташкилотининг аудиторлик хулосасини тасдиқлаш.

8. Жамиятда 2018 йилда корпоратив бошқарув тизимини бахолаш натижасини кўриб чиқиш.

9. Жамиятнинг 2019 йилга мўлжалланган бизнес-режасини тасдиқлаш.

10. 2018 йил учун жамиятнинг молиявий-хўжалик фаолияти натижалари бўйича кўрилган зарар миқдорини кўриб чик


Батафсил...

Аудиторлик ташкилотлари диққатига!

«Андижоннефт» АЖ жамиятнинг 2019 йил якунлари бўйича тузиладиган молиявий хисоботларини халқаро молиявий хисобот стандартларига трансформация қилиш (ўгириш) хизматини кўрсатиш бўйича аудиторлик ташкилотлари ўртасида танлов ўтказади. Танловда қатнашиш истагини билдирган аудиторлик ташкилотлари жамиятга ўз тижорат таклифларини ёпиқ конвертга солган ва орқа томони мухрланган холда тақдим этиши сўралади. Танловда камида икки йиллик малака стажига эга бўлган аудиторлик ташкилотлари иштирок этиши мумкин. Танлов таклифи қўйидаги хужжатлардан иборат бўлиши лозим: кўрсатиладиган хизматнинг бошланғич қиймати тўғрисида қатнашувчининг танловга берган таклифи, давлат рўйхатидан ўтганлиги тўғрисида гувохнома нусхаси, лицензия нусхаси, суғурта полиси нусхаси. Трансформация қилиш хизмати ишини бажариш муддати: «Андижоннефт» АЖнинг 2019 йил якунлари бўйича тузилган молиявий хисоботлари такдим этилгандан сўнг 30 кун ичида. Танловнинг бошланиш ва якуний муддатлари: 2019 йилнинг 20 майидан 27 майига қадар. Манзил: Андижон вилояти, Андижон шахар, А.Навоий шох кўчаси 97. Маълумот учун телефон: (374) 223-17-05.


Батафсил...

Аудиторлик ташкилотлари диққатига!

«Андижоннефт» АЖ 2019 йил учун жамият Ижроия органи фаолиятининг самарадорликни муҳим кўрсаткичлари, самарадорликни йиғинди кўрсаткичлари ва уларнинг бажарилиши фоизларининг ҳисобланган миқдорини аудиторлик текширувидан ўтказиш (профессионал консалтинг) хизматини кўрсатиш бўйича аудиторлик ташкилотлари ўртасида танлов ўтказади. Танловда қатнашиш истагини билдирган аудиторлик ташкилотлари жамиятга ўз тижорат таклифларини ёпиқ конвертга солган ва орқа томони мухрланган холда тақдим этиши сўралади. Танловда камида икки йиллик малака стажига эга бўлган аудиторлик ташкилотлари иштирок этиши мумкин. Танлов таклифи қўйидаги хужжатлардан иборат бўлиши лозим: кўрсатиладиган хизматнинг бошланғич қиймати тўғрисида қатнашувчининг танловга берган таклифи, давлат рўйхатидан ўтганлиги тўғрисида гувохнома нусхаси, лицензия нусхаси, суғурта полиси нусхаси. Аудиторлик текшируви хизмати ишини бажариш муддати: 2019 йил учун «Андижоннефт» АЖ Ижроия органи фаолиятининг самарадорликни муҳим кўрсаткичлари, самарадорликни йиғинди кўрсаткичлари ва уларнинг бажарилиши фоизларининг ҳисобланган миқдорига таълуқли бўлган барча хужжатлар тақдим этилгандан сўнг 30 кун ичида. Танловнинг бошланиш ва якуний муддатлари: 2019 йилнинг 20 майидан 27 майига қадар. Манзил: Андижон вилояти, Андижон шахар, А.Навоий шох кўчаси 97. Маълумот учун телефон: (374) 223-17-05.


Батафсил...

Аудиторлик ташкилотлари диққатига!

«Андижоннефт» АЖ жамиятнинг 2019 йилги халқаро стандартларга мувофиқ тузилган молиявий хисоботларини Халқаро аудит стандартларига мувофиқ аудиторлик текширувидан ўтказиш хизматини кўрсатиш бўйича аудиторлик ташкилотлари ўртасида танлов ўтказади. Танловда қатнашиш истагини билдирган аудиторлик ташкилотлари жамиятга ўз тижорат таклифларини ёпиқ конвертга солган ва орқа томони мухрланган холда тақдим этиши сўралади. Танловда камида икки йиллик малака стажига эга бўлган аудиторлик ташкилотлари иштирок этиши мумкин. Танлов таклифи қўйидаги хужжатлардан иборат бўлиши лозим: кўрсатиладиган хизматнинг бошланғич қиймати тўғрисида қатнашувчининг танловга берган таклифи, давлат рўйхатидан ўтганлиги тўғрисида гувохнома нусхаси, лицензия нусхаси, суғурта полиси нусхаси. Аудиторлик тешируви хизмати ишини бажариш муддати: «Андижоннефт» АЖнинг 2019 йилги халқаро стандартларга мувофик тузилган молиявий хисоботлари тақдим этилгандан сўнг 30 кун ичида. Танловнинг бошланиш ва якуний муддатлари: 2019 йилнинг 20 майидан 27 майига қадар. Манзил: Андижон вилояти, Андижон шахар, А.Навоий шох кўчаси 97. Маълумот учун телефон: (374) 223-17-05.


Батафсил...

Аудиторлик ташкилотлари диққатига!

«Андижоннефт» АЖ жамиятнинг 2019 йилги миллий стандартларга мувофиқ тузилган молиявий хисоботларини ташқи аудиторлик текширувидан ўтказиш хизматини кўрсатиш бўйича аудиторлик ташкилотлари ўртасида танлов ўтказади. Танловда қатнашиш истагини билдирган аудиторлик ташкилотлари жамиятга ўз тижорат таклифларини ёпиқ конвертга солган ва орқа томони мухрланган ҳолда такдим этиши сўралади. Танловда камида икки йиллик малака стажига эга бўлган аудиторлик ташкилотлари иштирок этиши мумкин. Танлов таклифи қўйидаги хужжатлардан иборат бўлиши лозим: кўрсатиладиган хизматнинг бошланғич қиймати тўғрисида қатнашувчининг танловга берган таклифи, давлат рўйхатидан ўтганлиги тўғрисида гувохнома нусхаси, лицензия нусхаси, суғурта полиси нусхаси. Аудиторлик текшируви хизмати ишини бажариш муддати: «Андижоннефт» АЖнинг 2019 йилги миллий стандартлари буйича тузиладиган молиявий хисоботи тақдим этилгандан сўнг 30 кун ичида. Танловнинг бошланиш ва якуний муддатлари: 2019 йилнинг 20 майидан 27 майига қадар. Манзил: Андижон вилояти, Андижон шахар, А.Навоий шох кўчаси 97. Маълумот учун телефон: (374) 223-17-05.


Батафсил...

Аудиторлик ташкилотлари диққатига!

«Андижоннефт» АЖ 2019 йил учун жамият фаолиятидаги корпоратив бошқарув тизимини баҳолаш хизматини кўрсатиш бўйича аудиторлик ташкилотлари ўртасида танлов ўтказади. Танловда қатнашиш истагини билдирган аудиторлик ташкилотлари жамиятга ўз тижорат таклифларини ёпиқ конвертга солган ва орқа томони муҳрланган холда тақдим этиши сўралади. Танловда камида икки йиллик малака стажига эга бўлган аудиторлик ташкилотлари иштирок этиши мумкин. Танлов таклифи қўйидаги хужжатлардан иборат бўлиши лозим: кўрсатиладиган хизматнинг бошланғич қиймати тўғрисида қатнашувчининг танловга берган таклифи, давлат рўйхатидан ўтганлиги тўғрисида гувохнома нусхаси, лицензия нусхаси, суғурта полиси нусхаси ва қимматли қоғозлар бозори мутахассисининг аттестат нусхаси. Аудиторлик хизмати ишини бажариш муддати: 2019 йил учун "Андижоннефт" АЖнинг корпоратив бошқарув тизимига таълуқли бўлган барча хужжатлар тақдим этилгандан сўнг 30 кун ичида. Танловнинг бошланиш ва якуний муддатлари: 2019 йилнинг 20 майидан 27 майига қадар. Манзил: Андижон вилояти, Андижон шахар, А.Навоий шох кўчаси 97. Маълумот учун телефон: (374) 223-17-05.


Батафсил...

ЭЪЛОН

2019 йил 2 апрел холатига «Audit-Ummon» МЧЖ аудиторлик ташкилоти томонидан «Андижоннефт» АЖнинг 2018 йил учун жамият Ижроия органи фаолиятининг самарадорликни муҳим кўрсаткичлари, самарадорликни йиғинди кўрсаткичлари ва уларнинг бажарилиши фоизларининг ҳисобланган миқдорини аудиторлик текширувидан ўтказиш буйича аудитор хисоботи тайерланди. Аудитор хисоботида «Андижоннефт» АЖда Ижроия органи фаолиятини бахолаш самарадорлигининг кушимча курсаткичлари хисоб-китоби натижаси (СМК) 131,43ни, самарадорликнинг жами йигинди коэффициенти – 6558,35ни, хамда самарадорликнинг уртача интеграл коэффициенти – 3279,2ни ташкил этди. Хисоботнинг хулоса кисми куйидагиларни ташкил этди:

- Узбекистон Республикаси Вазирлар Махкамасининг «Давлат улуши булган акциядорлик жамниятлари ва бошка хужалик юритувчи субьектлар фаолияти самарадорлигини бахолаш мезонлари тугрисидаги»ги 28.07.2015 йил кунги №207-сонли Низомга мувофик «Андижоннефт» акциядорлик жамиятида 01.01.2019 йил холатига самарадорликнинг йигинди курсаткичлари конякарсиз деб топилдн. Низомга мувофик ижро этувчи орган фаолияти самарадорлик курсаткичи 40 фоиздан кам булса коникарсиз хисобланади. Корхоналарда ижро этувчи орган фаолияти коникарсиз еки паст даражада деб эътироф этилганда устамалар белгилашга, мукофот пули ва бошка моддий рагбатлантиришларга йул куйилмайди.


Батафсил...

ОБЪЯВЛЕНИЯ

По состоянию на 04 апреля 2019 года со стороны аудиторской организацией ООО «Marhamat-Audit» подготовлен отчёт по итогам оценки системы Корпоративного управления акционерного общества «Андижаннефть» за 2018 год.

Заключительная часть оценочного отчета составило нижеследующее:

Оценку системы Корпоративного управления АО “Андижаннефть” провел специалист аудиторской организации ООО “Marhamat-Audit” Маткаримов Вохиджон (сертификат № 002016 регистрационный № 1982 от 05.10.2017г. выдан Научно-образовательным центром Корпоративного управления).

Оценка проведена согласно Указу Президента Республики Узбекистан № УП-4720 от 24 апреля 2015 года, требованиям Кодекса Корпоративного управления, утвержденного протоколом заседания Комиссии по повышению эфф


Батафсил...

Яхши ниятлар

Яхши ниятлар


portfolio

Батафсил...

Машқдаги машшақатлар

Машқдаги машшақатлар


portfolio

Батафсил...

ЭЪЛОН !

АО «АНДИЖАННЕФТЬ» предлагает Вам принять участие в предоставлении коммерческого предложения на поставку нижеследующих оборудований:

1. Лебедка исследовательская - 1 шт.;

2. Глубинный манометр-термометр - 1 шт.;

2. Эхолот-Динамограф-Расходомер - 2 шт.

Просим указать срок поставки, стоимость оборудования и условия оплаты.

Коммерческое предложение просим высылать на электронную почту mail@an.uz


Батафсил...

ЛОЙИҲА ИНСТИТУТЛАРИ ДИҚҚАТИГА!

«Андижоннефт» АЖ тасарруфидаги «Хартум» нефт конида 2019 йил янги бурғуланиши режалаштирилаётган №85-86 қудуқлар учун бурғулаш лойиҳасини ишлаб чиқиш учун тендер асосида шартнома тузишни эълон қилади. (қудуқларнинг лойиҳавий чуқурлиги 4300 м).

Тендерга хужжатлар 20.01.2019 й.гача қабул қилинади.

Мурожаат учун телефон +99897-583-83-87 Умаров Дилёржон.


Батафсил...

ЛОЙИҲА ИНСТИТУТЛАРИ ДИҚҚАТИГА!

«Андижоннефт» АЖ тасарруфидаги «Хартум» нефт конида 2019 йил янги бурғуланиши режалаштирилаётган №85-86 қудуқлар учун меъёрий харита (норматив карта) ишлаб чиқиш учун тендер асосида шартнома тузишни эълон қилади (қудуқларнинг лойиҳавий чуқурлиги 4300 м).

Тендерга хужжатлар 20.01.2019 й.гача қабул қилинади.

Мурожаат учун телефон +99897-583-83-87 Умаров Дилёржон.


Батафсил...

КИСЛОТА (СОЛЯННАЯ КИСЛОТА HCL) ИШЛАБ ЧИҚАРУВЧИ ЁКИ СОТУВЧИ КОРХОНА ВА ТАШКИЛОТЛАР ДИҚҚАТИГА !

«Андижоннефт» АЖ тасарруфидаги Андижон вилояти худудида жойлашган «Андижон», «Хўжаобод», «Бостон»,  «Жанубий Оламушук», «Хартум», «Шарқий Хартум», «Полвонтош», «Учтепа» конларидаги нефт қудуқларини, Фарғона вилояти худудида жойлашган «Гарбий Полвонтош», «Хонкиз», «Гумхона», «Аввал», «Шаркий Аввал», «Чимён», «Марказий Аввал», «Кашкаркир», «Ворух», «Шимолий Варик», «Шорсув» нефт конларидаги нефт қудуқларини ҳамда Наманган вилояти худудида жойлашган «Наманган», «Тергачи», «Шорбулоқ» конларидаги нефт қудуқларини кислота (Солянная кислота HCl) билан ишлов беришга кислота (Солянная кислота HCl) сотиб олиш учун тендер асосида шартнома тузишни эълон қилади.

Танлов 2019 йилнинг 15 январ санасигача ўтказилади.

Мурожаат учун телефон +99897-583-83-87 Умаров Дилёржон.


Батафсил...

ЛОЙИҲА ИНСТИТУТЛАРИ ДИҚҚАТИГА !

«Андижоннефт» АЖ тасарруфидаги «Полвонтош» нефт кони ишлатиш лойиҳасини ишлаб чиқиш учун ҳамда Фарғона вилояти худудида жойлашган  «Ворух» нефт кони ишлатиш лойиҳасини ишлаб чиқиш учун тендер асосида шартнома тузишни эълон қилади.

Мурожаат учун телефон +99897-583-83-87 Умаров Дилёржон.


Батафсил...

Нефт ва газ қудуқларини таъмирлаш хизматини кўрсатувчи корхона ва ташкилотлар диққатига !

«Андижоннефт» АЖ тасарруфидаги Андижон вилояти худудига жойлашган «Андижон», «Хўжаобод», «Бостон»,  «Жанубий Оламушук», «Хартум», «Шаркий Хартум», «Полвонтош», «Учтепа» конларидаги нефт қудуқларини, Фарғона вилояти худудида жойлашган «Гарбий Полвонтош», «Хонкиз», «Гумхона», «Аввал», «Шаркий Аввал», «Чимён», «Марказий Аввал», «Кашкаркир», «Ворух», «Шимолий Варик», «Шорсув» нефт конларидаги нефт қудуқларини ҳамда «Хонқиз», «Шимолий Хонқиз», «Марказий Аввал», «Хонкиз», «Учтепа» конларидаги газ қудуқларини, Наманган вилояти худудида жойлашган «Наманган», «Тергачи», «Шорбулок» конларидаги нефт қудуқларини мукаммал ва жорий таъмирлаш учун тендер асосида шартнома тузишни эълон қилади.

Мурожаат учун телефон +998975838387 Умаров Дилёр.


Батафсил...

Автотранспорт хизмати кўрсатувчи ташкилотлар диққатига !

«Андижоннефт» акциядорлик жамияти  тасарруфидаги  «Андижон»  «Ходжабад», «Жанубий Аламушук», «Полвонтош», «Наманган», «Фаргона» нефт конларига автотранспорт хизмат курсатиш учун  2019 йил  буюртмаларимизга  асосан   юкларни  ташиш, автобусларда, микроавтобусларда ва енгил автомашиналарда  ишчи йўловчиларни ташиш, махсус  техника (автокран, ассенизатор, белорусь, подъемник, бульдозер)  ва  механизмларда  транспорт  хизмати  кўрсатишни амалга ошириш учун тендер асосида шартнома тузишни  эълон килади.

 

Мурожаат учун телефон +998975838334 Асрорбек Булакбоев.


Батафсил...

1 2 3 ... 5 >>

Қабул графиги
Мансабдор шахс
Қабул вақти
Бошқарув раиси: Нарматов Бехзот Рахматуллаевич Хар хафтанинг чоршанба кунлари соат 08:00 дан 11:00 гача
Бошқарув раисининг ишлаб чиқариш бўйича ўринбосари: Йўлдошев Илхом Сергеевич Хар хафтанинг пайшанба кунлари соат 08:00 дан 11:00 гача
Бошқарув раисининг молия ва иқтисод бўйича ўринбосари: Салиев Ойбек Муталибджонович Хар хафтанинг жума кунлари соат 08:00 дан 11:00 гача
Бошқарув раисининг Истиқболли ривожлантириш ва инновациялар бўйича ўринбосари: Алимов Ойбек Азадович Хар хафтанинг шанба кунлари соат 08:00 дан 11:00 гача