Дивиденты

«Андижоннефт» АЖ томонидан охирги уч йилда

ҳисобланган ва тўланган дивидендлар, шу жумладан,

қарздорлик миқдори тўғрисидаги маълумотлар, шунингдек

акциядорлар томонидан дивидендларни олиш учун боғланиш

МАЪЛУМОТЛАРИ

1. «Андижоннефт» АЖ акциядорларининг 26.06.2015 йилдаги йиллик умумий йигилишида жамиятнинг 2014 йилги молиявий-хужалик фаолияти натижалари буйича жами булиб 51 689 579 (эллик бир миллион олти юз саксон туккиз минг беш юз етмиш туккиз) сум микдорида дивидендлар хисобланган, шундан хар бир дона оддий акцияга 4 сумдан ва имтиезли акцияга 125 сумдан дивиденд хисобланиши хамда акциядорларга пул бирлигида туланиши хакида карорлар кабул килинган.

2. «Андижоннефт» АЖ акциядорларининг 14.11.2016 йилдаги йиллик умумий йигилишида жамиятнинг 2015 йилги молиявий-хужалик фаолияти натижалари буйича жами булиб 48 890 758 (кирк саккиз миллион саккиз юз туксон минг етти юз эллик саккиз) сум 60 тийин микдорида дивидендлар хисобланган, шундан хар бир дона оддий акцияга 3 сум 60 тийиндан ва имтиезли акцияга 125 сумдан дивиденд хисобланиши хамда акциядорларга Узбекистон Республикаси пул бирлигида, хисоб-ракам, жамгарма еки пластик карточкаларга пул утказмаларни утказиб бериш йули оркали амалга оширилиши хакида карорлар кабул килинган.

3. «Андижоннефт» АЖ акциядорларининг 18.08.2017 йилдаги йиллик умумий йигилишида жамиятнинг 2016 йилги молиявий-хужалик фаолияти натижалари буйича жами булиб 44 256 700 (кирк турт миллион икки юз эллик олти минг етти юз) сум микдорида дивидендлар хисобланган, шундан хар бир дона оддий акцияга 2 сум 94 тийиндан ва имтиезли акцияга 125 сумдан дивиденд хисобланиши хамда акциядорларга Узбекистон Республикаси пул бирлигида, хисоб-ракамига пул утказмаларини утказиш еки акциядорларнинг пластик карточкаларига утказиш оркали амалга оширилиши хакида карорлар кабул килинган.

Шунингдек, «Андижоннефт» АЖнинг 2016 йилги молиявий-хужалик фаолияти натижалари буйича акциядорларга хисобланган дивидендлар жорий кунда туланмокда.

Жамиятнинг 2016 йил якуни буйича эълон килинган дивидендларни олмаган акциядорлар куйидаги манзилларга мурожаат этиши ва олиб кетиши суралади:

- Андижон вилояти, Андижон шахар, А.Навоий шох кучаси №97, «Андижоннефт» АЖнинг маъмурий биноси, газна хонаси, телефон (374) 225-24-62, 223-17-05.

- Андижон вилояти, Мархамат тумани, Полвонтош шахарчаси, Бобур кучаси №1, «Андижоннефтгазкудуктаъмирлаш» УШКнинг маъмурий биноси, газна хонаси, телефон (374) 225-80-55.

- Фаргона вилояти, Риштон тумани, Бужай ШФЙ, Фаргона кучаси №49, «Водийнефтгазавтотранс» МЧЖнинг маъмурий биноси, газна хонаси, телефон (373) 452-42-60.ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ