Бош сахифаЯнгиликларЭЪЛОН
ЭЪЛОН

2019 йил 2 апрел холатига «Audit-Ummon» МЧЖ аудиторлик ташкилоти томонидан «Андижоннефт» АЖнинг 2018 йил учун жамият Ижроия органи фаолиятининг самарадорликни муҳим кўрсаткичлари, самарадорликни йиғинди кўрсаткичлари ва уларнинг бажарилиши фоизларининг ҳисобланган миқдорини аудиторлик текширувидан ўтказиш буйича аудитор хисоботи тайерланди. Аудитор хисоботида «Андижоннефт» АЖда Ижроия органи фаолиятини бахолаш самарадорлигининг кушимча курсаткичлари хисоб-китоби натижаси (СМК) 131,43ни, самарадорликнинг жами йигинди коэффициенти – 6558,35ни, хамда самарадорликнинг уртача интеграл коэффициенти – 3279,2ни ташкил этди. Хисоботнинг хулоса кисми куйидагиларни ташкил этди:

- Узбекистон Республикаси Вазирлар Махкамасининг «Давлат улуши булган акциядорлик жамниятлари ва бошка хужалик юритувчи субьектлар фаолияти самарадорлигини бахолаш мезонлари тугрисидаги»ги 28.07.2015 йил кунги №207-сонли Низомга мувофик «Андижоннефт» акциядорлик жамиятида 01.01.2019 йил холатига самарадорликнинг йигинди курсаткичлари конякарсиз деб топилдн. Низомга мувофик ижро этувчи орган фаолияти самарадорлик курсаткичи 40 фоиздан кам булса коникарсиз хисобланади. Корхоналарда ижро этувчи орган фаолияти коникарсиз еки паст даражада деб эътироф этилганда устамалар белгилашга, мукофот пули ва бошка моддий рагбатлантиришларга йул куйилмайди.