Бош сахифаМақсад вазифалари, ишлаб чиқариладиган маҳсулотлар

Мақсад вазифалари, ишлаб чиқариладиган маҳсулотлар

«Андижоннефт» АЖнинг асосий фаолияти - нефт ва газни казиб чикариш, йигиш, тайерлаш ва сотишдан иборат. Хозирги вактга келганда «Андижоннефт» АЖнинг балансида 23та нефт ва 2та газ конлари мавжуд.
Шулардан, 8та нефт конлари Андижон, Хожаобод, Бастон, Жанубий Оламушук, Хартум, Палвантош, Гарбий Полвонтош Андижон вилояти худудида, 11та нефт конлари -Шимолий Сух,

Варик, Шимолий Варик, Шорсу, Чимион, Ханкиз, Аввал, Шаркий Аввал, Марказий Аввал, Кашкакир, Гумхона ва Газли Ханкиз, Шимолий Ханкиз – Фаргона вилояти худудида

ва 4та нефт конлари Тергачи, Наманган, Шурбулак, Мингбулок – Наманган вилояти худудида.

Жамият таркибида 5 та цех, нефт казиш участкаси ва 3та ердамчи цехлар фаолият курсатмокда:
- №1 - «Андижон» нефт казиш буйича цехх
- №2 - «Бастон» нефт казиш буйича цех
- №3 – «Жанубий Оламушук» нефт казиш буйича цех
- №4 «Полвонтош» нефт казиш буйича цех
- №5 «Риштон» нефт ва газ казиш буйича цех
- «Мингбулок» нефт казиш буйича участка Ёрдамчи цехлар:
- Ер ости скважиналарни таъмирлаш цехи (ПРС)
- Эксплуатацион ускуналарни таъмирлаш ва ижарага бериш цехи (ПРЧЭкО)
- Электр ускуналарни таъмирлаш ва ижарага бериш цехи (ПРЦЭлО)

Барча ишлов бериладиган конлар узок муддатли хисобланиб, уларни эксплуатацион муддатлари 30 йилдан 100 йилгача хисобланади. Бошланғич казилган нефт захиралардан танлаб олиш микдори 80% га тенг, шу жумладан 10та конда - 91-98 %. Нефт конларни эксплуатацияси механик усулда НВ-32, НВ-43, НГН-44, НГН-56, НГН-68 и станков
–качалок типа СКН-3, СК-3, СКД-3, СКН-5, СК-6, СК-8, 7СК-8, СК-10, ПШГН-8, ПШГН-10 и ва.х.к штангали насослар ёрдамида амалга оширилмокда. Конларни чукурлиги 400м.дан 4500м.гача. Жамият буйича битта коннинг урта кунлик нефт дебити уртача 90% сувланишда 0,5 тн/кун. ташкил этади.

2015 йил 1 март холатига нефт конларнинг эксплуатацион фонди 555 конни ташкил этади. Улардан, 538таси амалдаги конлар, 17таси эса харакатсизлар фондида. Конларни жорий таъмирлаш учун конларни ер ости таъмирлаш цехининг 8та бригадаси фаолият курсатмокда.

Атроф мухитни химоялаш максадида барча нефт тайерлаш пунктларида катлам сувлар ЦНС-180-1050, ЦНС-180-425 маркали насослар ва поршенли 9МГр насослари оркали катламларга кайтарилади.